اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در فارس

کرونا

عبدالرضا قاسمپور جانشین استاندار فارس در ستاد مبارزه با کرونا : محدودیت های جدید از فردا اعمال می شود.

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۱۴ تیر ۱۳۹۹