آتش نشان ها چه کار می کنند؟

گمپ گلا

برنامه گمپ گلا امروز بچه ها رو با شغل سخت آتش نشانی آشنا کرده، این برنامه هر روز حدود ساعت 16 از شبکه فارس پخش می شود. 

برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
۱۵ تیر ۱۳۹۹