شعر کودکانه خودباوری

گمپ گلا

 برنامه گمپ گلا هر روز حدود ساعت 16 از شبکه فارس پخش می شود. 

برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
۱۵ تیر ۱۳۹۹