لزوم پیشگیری از کرونا

کرونا

لزوم پیشگیری از کرونا در سخنان مقام معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه ای

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۱۷ تیر ۱۳۹۹