مسابقه قرآنی -18 تیر

طرح قرآنی 1454

این طرح با محوریت آیات کاربردی قرآن کریم حول محور «خانواده و آرامش» طراحی شده از 31 خرداد در شبکه‌های ملی، استانی و فضای مجازی آغاز می‌شود.

طرح ملی قرآنی ۱۴۵۴ با محوریت «قرآن، خانواده و آرامش»
۱۸ تیر ۱۳۹۹