خوشا شیراز در رسانه ها

خوشا شیراز

خوشا شیراز رو در رسانه ها هم میتونید دنبال کنید 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶