خوشا شیراز در رسانه ها

خوشا شیراز

خوشا شیراز رو در رسانه ها هم میتونید دنبال کنید 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶