ابلاغ آخرین محدودیت های کرونایی در فارس

کرونا

عبدالرضا قاسم پور جانشین استاندار فارس در ستاد مبارزه با کرونا 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۲۲ تیر ۱۳۹۹