آیتم عینک

خوشا شیراز

آیتم عینک با اجرای سامان ارس خان در برنامه خوشا شیراز وقایع فرهنگی ورزشی و هنری رو بخ صورت جامع برای شما مخاطبان عزیز بیان میکند

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶