آخرین آمار کرونا در فارس، 23 تیرماه 99

کرونا

دکتر علی اکبری ، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۲۴ تیر ۱۳۹۹