دلایل پذیرش قطعنامه 598 

بسیج

دکتر کوشکی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس فارس در برنامه حکایت فتح

فعالیت های بسیج
۲۶ تیر ۱۳۹۹