چهارچوب روابط خارجی مسلمانان با غیر مسلمانان

گلبانگ وحدت

چهارچوب روابط خارجی مسلمانان با غیر مسلمانان از منظر قرآن کریم

خطبه های نماز جمعه 27 تیر ماه
خطیب : آیت الله دژکام

گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به گزیده های خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.
۲۹ تیر ۱۳۹۹