با تو میخندم

کاشانه مهر

 آهنگ جدید شهاب رمضان و رضا صادقی با تو میخندموقتی از دور میای دلم می لرزه
حس چشمات به همه دنیا می ارزه
وقتی از دور میای هوایی میشم
خالی از دلتنگی و تنهایی میشم
راحتم کن از تنهایی بگو همیشه اینجایی
از چشم من تو باعث زیبایی این دنیایی
با تو به دنیا می خندم تویی امید آیندم
به عشق تو عاشق شدم فقط به تو دل می بندم

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۳۰ تیر ۱۳۹۹