رشادت سرلشکر خلبان عباس دوران

فضای مجازی

سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی همرزم شهید عباس دوران از خاطره رشادت های دلاور خلبان عباس دوران میگوید

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱ مرداد ۱۳۹۹