ساز و نقاره

صبح دلگشا

نواختن ساز و نقاره سنتی استان فارس در برنامه صبح دلگشا به مناسبت مبعث رسول اکرم (ص)

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶