گمپ گلم

خوشا شیراز

ترانه "گمپ گلم " با صدای بشیر علیزاده در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ مرداد ۱۳۹۹