نوه خوشکل محمود پاک نیت

خوشا شیراز

سوپرایز شدن  محمود پاک نیت با دیدن عکس نوه خود در برنامه  خوشا شیراز
 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ مرداد ۱۳۹۹