نوه خوشکل محمود پاک نیت

خوشا شیراز

سوپرایز شدن  محمود پاک نیت با دیدن عکس نوه خود در برنامه  خوشا شیراز
 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ مرداد ۱۳۹۹