چاقی کودکان

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر سیاوش باباجعفری متخصص تغذیه در رابطه با افزایش چاقی در کودکان در اتاق کودک برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۵ مرداد ۱۳۹۹