تو هم با خواهر یا برادرت مهربون هستی ؟

گمپ گلا

 

ترانه کودکانه . تو هم با خواهر یا برادرت مهربون هستی ؟
یک ترانه کودکانه با مضمون محبت و دوستی به خواهر و برادر دربرنامه گمپ گلای شبکه فارس

برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
۶ مرداد ۱۳۹۹