هدف از تحریم ها، ورشکستگی کشور

فضای مجازی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی: هدف بلند مدت  از تحریم ها به ورشکستگی کشاندن کشور است .

هدف دیگری هم دارند و میخواهند رابطه جمهوری اسلامی را از بین ببرند، البته باید گفت شتر در خواب بیند پنبه دانه.

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۰ مرداد ۱۳۹۹