معیار عزاداریهای محرم تشخیص کارشناسان بهداشت

فضای مجازی

رهبر انقلاب، لحظاتی قبل: مدتهاست هرکسی یک چیزی درباره محرم میگوید
خب عزاداری را بالاخره به یک شکلی میکنند
من میخواهم تأکید کنم در عزاداریها معیار آن چیزی است که کارشناسان بهداشت به ما میگویند. بنده خودم شخصا هرچه را که آنها لازم بدانند مراعات خواهم کرد. توصیه من به هیئات منبریها و مداح ها و دیگران این است که هرکاری میکنید ببینید ستاد ملی کرونا چه میگوید اگر ضابطه ای تایید کردند همه ما موظفیم آنرا رعایت کنیم.

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۰ مرداد ۱۳۹۹