وقتی رویای صدام به کابوس تبدیل میشود

ویژه

ماجرای ساقط کردن دو فروند هواپیمای میراژ عراقی حتی بدون شلیک یک گلوله توسط خلبان قهرمان امیر صمد ابراهیمی

پیشنهاد ما به شما
۱۱ مرداد ۱۳۹۹