برنامه های بنیاد غدیر در ایام کرونا

برنامه های تلویزیونی

حجت الاسلام احمدی دبیر بنیاد بین المللی غدیر فارس در برنامه شادیانه

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۲ مرداد ۱۳۹۹