عاشقان عید غدیر آمده است

برنامه های تلویزیونی

شعر خوانی هادی فردوسی شاعر استان فارسی در برنامه شادیانه به مناسبت دهه ولایت

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۲ مرداد ۱۳۹۹