کلاهبرداری اینترنتی

نگاه روز

گفتگو با سرهنگ سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس در رابطه با جرائم و کلاهبرداری های اینترنتی در برنامه نگاه روز 

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۱۲ مرداد ۱۳۹۹