غار هرایرز

مستند

این قسمت از مستند کوله پشتی به معرفی و فرود از غار هرایرز آبشار ممسنی اختصاص دارد.

گروه برنامه ساز سیمای مرکز فارس با تهیه کنندگی و کارگردانی حسن اقبال پور برای اولین بار از غار هرایرز آبشار ممسنی به همراه گروه تصویربرداری فرود آمده و مستندی جذاب را تولید کرده اند.
تصویر برداران حسین کشتکار، آرش اکابری و تصویر بردار هوایی، جواد آرمان مهر
همچنین کارشناس ورزشی حمید زارعی و راهنمای گردشگری ورزشی محمد حسین طاهری نژاد مربی کوهنوردی و سنگنوردی هاشم انتظاری برعهده دارند و کوه نوردان همراه گروه برنامه کوله پشتی آرش اکابری، بیات پور، سریرچی می باشند.

مستند های تولیدی مرکز فارس
۱۵ مرداد ۱۳۹۹