شعر خوانی نوجوان شیرازی

برنامه های تلویزیونی

نازنین عسکری دختر نوجوان شیرازی در وصف عید غدیر و دهه ولایت در برنامه شادیانه

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۵ مرداد ۱۳۹۹