رسم قدیمی دیدار با سادات در عید غدیر

برنامه های تلویزیونی

مردم ایران از قدیم رسم دارند که در روز عید غدیر برای احترام به جایگاه سادات به دیدار آن ها می روند که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا این دیدارها برگزار نشد.

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۸ مرداد ۱۳۹۹