تماس تلفنی شاغلام با افشین پیروانی

خوشا شیراز

غلامحسین پیروانی مربی بزرگ فوتبال کشور مهمان برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۸ مرداد ۱۳۹۹