وضو ز خون

شب شعر غدیر

شعر خوانی جناب آقای حیدری در شب شعر غدیر در جوار حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام

شب شعر عید غدیر خم در حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام
۱۹ مرداد ۱۳۹۹