شعر شیرازی در وصف حضرت علی

شب شعر غدیر

شعر خوانی  شیرازی جناب آقای خوشبخت در شب شعر غدیر در جوار حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام

شب شعر عید غدیر خم در حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام
۱۹ مرداد ۱۳۹۹