این چند دقیقه مال شماست - 18 مرداد

این چند دقیقه مال شماست

جشن ولایت حضرت علی (ع) در لامرد
این چند دقیقه با شماست ، تصاویر و ویدئوهای خود را برای ما بفرستید تا در فضای مجازی و شبکه فارس پخش کنیم. 

 

ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
۲۰ مرداد ۱۳۹۹