آنچه در خوشا شیراز هفته قبل گذشت

خوشا شیراز

گلچینی از برنامه هفته قبل خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۴ مرداد ۱۳۹۹