آبشار هرایرز

گردشگری

یک آبشار زیبا در استان فارس و منطقه نور آباد 
با این قسمت از کوه پشتی همراه باشید تا فرود از این آبشار هیجان انگیز را تجربه کنید

گردشگری
۲۵ مرداد ۱۳۹۹