عزاداری امسال با وجود کرونا

فارسی شو

گفتگو با جناب آقای حاج علی اصغر سروند رئیس هئیت پیروان قرآن و جناب آقای حاج محمد صفاری رئیس هیئت امام حسن مجتبی علیه السلام در رابطه با کیفیت و قوانین عزاداری حسینی در سال 99 برای جلوگیری از شیوع کرونا

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۹ مرداد ۱۳۹۹