پروتکل بهداشتی تذورات

کرونا

پروتکل های بهداشتی اعلام شده از طرف ستاد مبارزه با کرونا برای ارئه نذورات و توزیع غذا در مراسم عزاداری

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۴ شهریور ۱۳۹۹