شعر عاشورایی نماینده ممسنی

کارنامه

حضور دکتر انصاری نماینده مردم شهرستانهای ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی مجمع نمایندگان استان فارس در برنامه کارنامه 

این برنامه که به مناسبت هفته دولت هم از سیمای مرکز فارس در حال پخش است

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۶ شهریور ۱۳۹۹