هم اندیشی امر به معروف و نهی از منکر

در شهر

با ما در شهر بمانید
این قسمت : جلسه هم اندیشی  دبیران  شورای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های اجرایی استان در مورد راهکار های ترویج امر به معروف و نهی از منکر
 

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۱۵ شهریور ۱۳۹۹