تنگه خرسی

گردشگری

با این قسمت از کوله پشتی به تنگه خرسی واقع در شمال استان فارس سفر کیند

گردشگری
۱۹ شهریور ۱۳۹۹