چه کسانی باید واکسن آنفلوانزا تزریق کنند؟

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر 
 چه کسانی باید واکسن آنفلوانزا تزریق کنند؟ 
  گفتگو با آقای دکتر همتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۴ شهریور ۱۳۹۹