این قافله عزم کرب و بلا دارد

مستند

یادگاران دفاع مقدس با نوای حاج صادق آهنگران یاد گذشته های پر افتخار خود را زنده میکنند

مستند های تولیدی مرکز فارس
۲ مهر ۱۳۹۹