این چند دقیقه مال شماست-دفاع مقدس

این چند دقیقه مال شماست

عکس های ارسالی مخاطبان به مناسبت هفته دفاع مقدس

ارتباط با مخاطبین شبکه فارس از طریق فضای مجازی
۳ مهر ۱۳۹۹