فاز دوم کرونا و بروز بیماری قلبی

عبور از کرونا

گفتگو با آقای دکتر معرف متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه عبور از کرونا   

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۸ مهر ۱۳۹۹