کلاهبرداری های اینترنتی

نگاه روز

گفتگو با جناب سرهنگ سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس در رابطه با کلاهبرداری های اینترنتی در برنامه نگاه روز

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۱۲ مهر ۱۳۹۹