سایت های جعلی

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
  مواظب سایت های جعلی باشید
  سروان خرمی ، کارشناس پلیس فتا استان  
 رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۳ مهر ۱۳۹۹