تبلیغ به وسیله گردشگری

ویژه محرم

گفتگو با حجت السلام راغب روحانی مسلط به دو زبان انگلیسی و عربی و تجربیات ایشان در بابا تبلغ به وسیله گردشگری مذهبی

یا حسین (ع)
۱۵ مهر ۱۳۹۹