موکب های فعال در عرصه اجتماعی

محرم 99

گفتگو با موکب دارا های جوان که تلاشهای خود را برای کمک به کادر درمان و فقرا در شیوع کرونا متمرکز کرده اند

تولیدات ویژه محرم
۱۷ مهر ۱۳۹۹