مولودی حضرت امام سجاد(ع)

شب پارسی

مولودی خوانی در شب ولادت امام سجاد (ع) در برنامه شب پارسی توسط مداح اهل بیت آقای محمدی 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶