قرآن و حافظ

چلچراغ

گفتگو در باب تاثیر پذیری حافظ شیرازی از قرآن در اشعار او به مناسبت سالروز بزرگداشت حافظ شیرازی

ویژه برنامه ایام اربعین حسینی
۲۰ مهر ۱۳۹۹