برپایی موکب های اربعین در بین الحرمین شیراز

در شهر

با ما در شهر بمانید
با توجه به شیوع کرونا و عدم اعزام زائر به کشور عراق مردم شیراز در یک حرکت ابتکاری موکب های اربعین را در خیابان بین الحرمین شیراز با حفظ پروتکل های بهداشتی بر پا کرده اند

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۲۱ مهر ۱۳۹۹