حافظ و مذهب شیعه

چلچراغ

گفتگو با دکتر غلامرضا کافی در رابطه با تاثیر قرآن و نهضت های شیعی بر شخصیت و اشعار حافظ در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۱ مهر ۱۳۹۹